CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Thẻ tên


THẺ TÊN NHÂN VIÊN TUB

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Tub
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN BIDV1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên BIDV1
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN EVER RICH

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Ever Rich
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN NHÀ VIỆT

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Nhà Việt
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN 06

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên 06
 • Chất liệu: Kim loại,  đồng.
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN 05

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên 05
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN 04

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên 04
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN 03

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên 03
 • Chất liệu: Đồng, niken.
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN PRESS CLUB

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Press Club
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên 02
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên 01
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN TKC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên TKC
 • Chất liệu: Nhựa
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN THĂNG LONG

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Thăng Long
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN TA

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên TA
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN BIDV

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên BIDV
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN INOX HÒA BÌNH

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Inox Hòa Bình
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN EMAS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên EMAS
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN TMS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên TMS
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN FPT

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên FPT
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Ngân hàng phát triển Mê Kông
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN TOUR ASIA TRAVEL

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Tour Asia Travel
 • Chất liệu: Mica
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN HOTTO

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Hotto
 • Chất liệu: Niken
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN SC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên SC
 • Chất liệu: Vàng đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN TOBICO

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên TOBICO
 • Chất liệu: Đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


THẺ TÊN NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN SAO XANH MỘC CHÂU

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Thẻ tên nhân viên Khách sạn Sao xanh Mộc Châu
 • Chất liệu: Đồng, niken.
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng