CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Ô quảng cáo


Ô CẦM TAY VINAPHONE

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:  Ô cầm tay VINAPHONE
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 07

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 07
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY MIC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay MIC
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 06

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 06
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 05

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 05
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY LIENVIETPOSTBANK

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay LienvietPostbank
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 04

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 04
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY TOYOTA

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Toyota
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY GEDEON RICHTER

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Gedeon Richter
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY MB

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay MB
 • Chất liệu: Vải Polyester Ponee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY SACCOMBANK

 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Saccombank
 • Chất liệu: Vải Polyester Ponee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 03

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 03
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY LOGITEM VIETNAM

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Logitem Vietnam
 • Chất liệu: Vài Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY LJANDEE

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Ljandee
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 02
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY NGŨ SẮC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay ngũ sắc
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY AGRIBANK

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Agribank
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY SOUTH AFRICAN EMDASSY IN VIET NAM

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay South African Emdassy in Viet Nam
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY PANDANUS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Pandanus
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY CATHAY LIFE

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Cathay Life
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY CUTIBANK

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Cutibank
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY THE GOLF CHANNEL

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay The Golf Channel
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee 
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 01
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô quảng cáo cán thẳng, 8 nan

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: 5 đến 7 ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-8

Ô quảng cáo cán gập, tám cánh 8

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: 5 đến 7 ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-7

Ô quảng cáo cán gập, 8 nan

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: 5 đến 7 ngày tùy vào số lượng


Ô quảng cáo cán thẳng, hai màu, 8 nan

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: 5 đến 7 ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-6

Ô quảng cáo cán thẳng, 8 nan

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: 5 đến 7 ngày tùy vào số lượng


o-khuyen-mai-5

Ô quảng cáo gập, tám cánh, một màu đỏ

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: 5 đến 7 ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-1

Ô quảng cáo cán gập, tám cánh

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: 5 đến 7 ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-2

Ô quảng cáo cán thẳng màu xanh

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-3

Ô quảng cáo cán thẳng đỏ

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô quảng cáo trắng cam cán thẳng

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô Quảng cáo
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-11

Ô quảng cáo 11

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-10

Ô quảng cáo 10

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-9

Ô quảng cáo 9

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-8

Ô quảng cáo 8

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-7

Ô quảng cáo 7

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-6

Ô quảng cáo 6

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-5

Ô quảng cáo 5

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-4

Ô quảng cáo 4

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-3

Ô quảng cáo 3

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-2

Ô quảng cáo 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


o-quang-cao-1

Ô quảng cáo 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô quảng cáo
 • Khối lượng: 22kg/thùng 50c
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng