CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Ô cầm tay


Ô gấp 3 tự động 2 chiều số 03

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 2 CHIỀU SỐ 03

Chất liệu : vải pongee màu đen và trắng

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

Tay cầm nhựa liền kèo

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô gấp 3 tự động 2 chiều số 02

Ô gấp 3 tự động 2 chiều số 02

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 2 CHIỀU SỐ 02

Chất liệu : vải polyester màu cam và trắng

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

Tay cầm nhựa liền kèo

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


Ô gấp 3 tự động 2 chiều số 01

Ô gấp 3 tự động 2 chiều số 01

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 2 CHIỀU SỐ 01

Chất liệu : vải pongee màu đen

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

Tay cầm nhựa liền kèo

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


Ô gấp 3 bán tự động số 05

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 BÁN TỰ ĐỘNG SỐ 05

Chất liệu : vải pongee màu đen và trắng

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

Tay cầm nhựa liền kèo

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô gấp 3 bán tự động số 04

Ô gấp 3 bán tự động số 04

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 BÁN TỰ ĐỘNG SỐ 04

Chất liệu : vải polyester màu xanh

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

Tay cầm nhựa liền kèo

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô gấp 3 bán tự động số 03

Ô gấp 3 bán tự động số 03

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 BÁN TỰ ĐỘNG SỐ 03

Chất liệu : vải polyester màu xanh và trắng

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

Tay cầm nhựa liền kèo

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô gấp 3 bán tự động số 02

Ô gấp 3 bán tự động số 02

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 BÁN TỰ ĐỘNG SỐ 02

Chất liệu : vải polyester màu đỏ đô

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

Tay cầm nhựa liền kèo

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô gấp 3 bán tự động số 01

Ô gấp 3 bán tự động số 01

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 BÁN TỰ ĐỘNG SỐ 01

Chất liệu : vải pongee màu xanh

Đường kính : 1m

Trục dù,kèo dù : sắt

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


Ô 750 poly số 05

Ô 750 poly số 05

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 750 POLY SỐ 05

Chất liệu : vải pongee màu xanh

Đường kính : 1m3

Trục dù,kèo dù : poly

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 750 poly số 04

Ô 750 poly số 04

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 750 POLY SỐ 04

Chất liệu : vải pongee màu xanh

Đường kính : 1m3

Trục dù,kèo dù : poly

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


Ô 750 poly số 03

Ô 750 poly số 03

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 750 POLY SỐ 03

Chất liệu : vải pongee màu nâu và trắng

Đường kính : 1m3

Trục dù,kèo dù : poly

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


Ô 750 poly số 02

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 750 POLY SỐ 02

Chất liệu : vải polyester màu đen

Đường kính : 1m3

Trục dù,kèo dù : poly

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 685 nhôm số 02

Ô 685 nhôm số 02

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 685 NHÔM SỐ 02

Chất liệu : vải Pongee màu xanh

Đường kính : 1m2

Trục dù,kèo dù : nhôm

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 685 nhôm số 01

Ô 685 nhôm số 01

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 685 NHÔM SỐ 01

Chất liệu : vải polyester màu cam và trắng

Đường kính : 1m2

Trục dù,kèo dù : nhôm

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 685 sắt số 03

Ô 685 sắt số 03

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 685 SẮT SỐ 03

Chất liệu : vải polyester màu trắng và xanh

Đường kính : 1m2

Trục dù,kèo dù : sắt

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 685 sắt số 02

Ô 685 sắt số 02

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 685 SẮT SỐ 02

Chất liệu : vải polyester màu đỏ đô

Đường kính : 1m2

Trục dù,kèo dù : sắt

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


Ô 685 sắt số 01

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 685 SẮT SỐ 01

Chất liệu : vải polyester màu xanh

Đường kính : 1m2

Trục dù,kèo dù : sắt

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 585 nhôm

Ô 585 nhôm

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 585 NHÔM

Chất liệu : vải polyester màu trắng và đen

Đường kính : 1m1

Trục dù,kèo dù : nhôm

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


O POLY 1

Ô 750 poly số 01

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10
Tên sản phẩm : Ô 750 POLY SỐ 01
Chất liệu : vải polyester màu tím
Đường kính : 1m3
Trục dù,kèo dù : poly
In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng
Đóng gói : trong túi vải cùng màu
Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


o go

Ô 585 gỗ

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10
Tên sản phẩm : Ô 585 GỖ
Chất liệu : vải polyester màu tím
Đường kính : 1m1
Trục dù gỗ,kèo dù sắt
In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng
Đóng gói : trong túi vải cùng màu
Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 2 tầng poly số 03

Ô 2 tầng poly số 03

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 2 TẦNG POLY SỐ 1

Chất liệu : vải pongee màu xanh

Đường kính : 1m3

Trục dù,kèo dù : poly

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 2 tầng poly số 02

Ô 2 tầng poly số 02

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 2 TẦNG POLY SỐ 1

Chất liệu : vải polyester màu xanh,pha trắng

Đường kính : 1m3

Trục dù,kèo dù : poly

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


ô 2 tầng poly số 01

Ô 2 tầng poly số 01

Liên hệ : 097 669 1616 hoặc 0432 24 26 10

Tên sản phẩm : Ô 2 TẦNG POLY SỐ 1

Chất liệu : vải polyester màu đen

Đường kính : 1m3

Trục dù,kèo dù : poly

In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

Đóng gói : trong túi vải cùng màu

Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 Còn hàng


Ô CẦM TAY VINAPHONE

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:  Ô cầm tay VINAPHONE
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 07

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 07
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY MIC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay MIC
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 06

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 06
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 05

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 05
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY LIENVIETPOSTBANK

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay LienvietPostbank
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 04

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 04
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY TOYOTA

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Toyota
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY GEDEON RICHTER

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Gedeon Richter
 • Chất liệu: Vải
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY MB

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay MB
 • Chất liệu: Vải Polyester Ponee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY SACCOMBANK

 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Saccombank
 • Chất liệu: Vải Polyester Ponee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 03

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 03
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY LOGITEM VIETNAM

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Logitem Vietnam
 • Chất liệu: Vài Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY LJANDEE

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Ljandee
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 02
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY NGŨ SẮC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay ngũ sắc
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY AGRIBANK

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Agribank
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY SOUTH AFRICAN EMDASSY IN VIET NAM

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay South African Emdassy in Viet Nam
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY PANDANUS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Pandanus
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY CATHAY LIFE

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Cathay Life
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY CUTIBANK

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay Cutibank
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY THE GOLF CHANNEL

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay The Golf Channel
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee 
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Ô CẦM TAY 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Ô cầm tay 01
 • Chất liệu: Vải Polyester Pongee
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng