CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Hộp đựng CardVisit


hộp đựng card visit số 6

Hộp đựng card visit số 6

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: HỘP ĐỰNG CARD VISIT SỐ 6
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: Da cao cấp

In ấn : dập chìm hoặc phủ nhũ logo
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


hộp đựng card visit số 5

Hộp đựng card visit số 5

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: HỘP ĐỰNG CARD VISIT SỐ 5
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: Da cao cấp

In ấn : dập chìm hoặc phủ nhũ logo
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


hộp đựng card visit số 4

Hộp đựng card visit số 4

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: HỘP ĐỰNG CARD VISIT SỐ 4
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: Da cao cấp

In ấn : dập chìm hoặc phủ nhũ logo
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


hộp đựng card visit số 3

Hộp đựng card visit số 3

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: HỘP ĐỰNG CARD VISIT SỐ 3
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: Da cao cấp

In ấn : dập chìm hoặc phủ nhũ logo
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


hộp đựng card visit số 2

Hộp đựng card visit 2

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: HỘP ĐỰNG CARD VISIT SỐ 2
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: Da cao cấp

In ấn : dập chìm hoặc phủ nhũ logo
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


hộp đựng card visit số 1

Hộp đựng card visit số 1

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: HỘP ĐỰNG CARD VISIT SỐ 1
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: Da cao cấp

In ấn : dập chìm hoặc phủ nhũ logo
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


hop-dung-cardvisit-12

Hộp đựng Card visit 12

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 0,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-11

Hộp đựng Card visit 11

 Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 0,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-10

Hộp đựng Card visit 10

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 0,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-9

Hộp đựng Card visit 9

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-8

Hộp đựng Card visit 8

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-7

Hộp đựng Card visit 7

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-6

Hộp đựng Card visit 6

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-4

Hộp đựng Card visit 5

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-4

Hộp đựng Card visit 4

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-3

Hộp đựng Card visit 3

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit-2

Hộp đựng Card visit 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


hop-dung-cardvisit

Hộp đựng Card visit 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha lê để bàn
 • Khối lượng: 1,3 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bo-gifl-set-7

Bộ Quà Tặng 9

 • Liên hệ: 097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 9
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: giả da
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


bo-qua-tang10

Bộ Quà Tặng 7

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 7
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: giả da
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


bo-qua-tang4

Bộ Quà Tặng 4

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ Ống cắm bút, Sổ, Đồng hồ
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Bằng Da
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bo-qua-tang3

Bộ Quà Tặng 3

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ Ví, Carvisit, Dây lưng
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Giả da
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bo-qua-tang3

Bộ Quà Tặng 2

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 2
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: da
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng