CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Cúp trao giải


BỘ SẢN PHẨM CÚP BẠC 03

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ sản phẩm cúp bạc 03
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: Bạc hoặc mạ bạc
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


BỘ SẢN PHẨM CÚP BẠC 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ sản phẩm cúp mạ bạc 02
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: bạc hoặc mạ bạc
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


BỘ SẢN PHẨM CÚP BẠC 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ sản phẩm cúp bạc 01
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: Bạc hoặc mạ bạc
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


CÚP ĐỒNG NGÔI SAO VÁT

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng ngôi sao vát
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU MANH

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng đồng thương hiệu mạnh
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU BÔNG LÚA

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thương hiệu bông lúa
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: Đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU HÌNH NGÔI SAO

Liên hệ:  097 669 1616

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thương hiệu hình ngôi sao
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG VTV

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng VTV
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HỆU VIỆT

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thương hiệu việt 
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU VIỆT 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:Cúp đồng thương hiệu việt 01
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 05

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 05
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG HÌNH CHIẾC LÁ

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:Cúp đồng hình chiếc lá
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


BỘ SẢN PHẨM CÚP ĐỒNG VÔ ĐICH 04

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ sản phẩm cúp đồng vô địch 04
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 04

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 04
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


BỘ SẢN PHẨM CÚP ĐỒNG VÔ ĐICH 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ sản phẩm cúp đồng vô địch 02
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG HÌNH KHUÊ VĂN CÁC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng hình Khuê Văn Các
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 03

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:Cúp đồng thể thao 03
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 01
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 02
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG BÔNG HOA

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng bông hoa
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO VÔ ĐỊCH 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao vô địch 01
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


BỘ SẢN PHẨM CÚP ĐỒNG VÔ ĐỊCH 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


Cúp Vàng Giải Golf

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 40cm
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng, chân đế đá, giả đá
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 35cm
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng, chân đế đá, giả đá
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-kim-cuong

Cúp Pha Lê Kim Cương

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-ngon-lua-2

Cúp Pha Lê Ngọn Lửa 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-golf

Cúp Pha Lê Thể Thao Golf

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Bieu-trung-pha-le-qua-dia-cau

Biểu Trưng Pha Lê Qủa Địa Cầu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ngon-lua

Cúp Pha Lê Ngọn Lửa 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-bong-da-2

Cúp Pha Lê Thể Thao Bóng Đá 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-cau-long

Cúp Pha Lê Thể Thao Cầu Lông

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-than-tru-kep-dinh-kim-cuong

Cúp Pha Lê Thân Trụ Kép Đính Kim Cương

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ngoi-sao-tru

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Trụ

 Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ngoi-sao-tru-xanh

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Trụ Xanh

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-the-thao-bong-da

Cúp Pha Lê Thể Thao Bóng Đá

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


CUP-VO-DICH-2

Cúp Vô Địch 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ban-tay-cach-dieu

Cúp Pha Lê Bàn Tay Cách Điệu Ôm Quả Cầu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-the-theo-golf

Cúp Pha Lê Thể Thao Golf 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-vo-so

Cúp Pha Lê Vỏ Sò

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-sao-luon

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Lượn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-kim-cuong

Cúp Pha Lê Đính Kim Cương

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-tennis

Cúp Pha Lê Thể Thao Tennis

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-vo-dich-1

Cúp Vô Địch 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ban-tay-nang-qua-cau

Cúp Pha Lê Hai Bàn Tay Nâng Quả Cầu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-tennis

Cúp Pha Lê Thể Thao Golf

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-1

Cúp Pha Lê 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-hinh-nguoi-cach-dieu

Cúp Pha Lê Hình Người Cách Điệu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-vo-dich2

Cúp Vô Địch Game TV

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616
 • Kiểu cách sản phẩm: CÚP VÔ ĐỊCH GAME TV
 •  Kích thước: 25cm
 • Khối lượng: 0,7kg
 • Chất liệu: Đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng:3-5 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm


Cup-Pha-Le-Ngoi-Sao-Tru-Giai-Thi-dau-vat-Tay-cac-giai

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Trụ Giải Thi Đấu Vật Tay

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 26cm
 • Khối lượng: 1 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ban-tay-om-qua-cau4

Cúp Pha Lê Bàn Tay Ôm Quả Cầu PV GAS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: 3 loại
 • Khối lượng: 1.7 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-kim-cuong-than-kep

Cúp Pha Lê Kim Cương Thân Kép Thủ Lĩnh Xuất Sắc

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 28cm
 • Khối lượng: 1.4 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-tennis

Cúp Pha Lê Tennis Giải Vô Địch ALS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 26cm
 • Khối lượng: 1.8kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-vo-dich

Cúp Vô Địch Công ty ALS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 35cm
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng, chân đế giả đá
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-tennis

Cúp Pha Lê Thể Thao Tennis CLB NEWTON

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 26cm
 • Khối lượng: 1,4kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng