CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Cúp pha lê


cup-pha-le-kim-cuong

Cúp Pha Lê Kim Cương

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-ngon-lua-2

Cúp Pha Lê Ngọn Lửa 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-golf

Cúp Pha Lê Thể Thao Golf

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Bieu-trung-pha-le-qua-dia-cau

Biểu Trưng Pha Lê Qủa Địa Cầu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ngon-lua

Cúp Pha Lê Ngọn Lửa 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-bong-da-2

Cúp Pha Lê Thể Thao Bóng Đá 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-cau-long

Cúp Pha Lê Thể Thao Cầu Lông

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-than-tru-kep-dinh-kim-cuong

Cúp Pha Lê Thân Trụ Kép Đính Kim Cương

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ngoi-sao-tru

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Trụ

 Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ngoi-sao-tru-xanh

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Trụ Xanh

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-the-thao-bong-da

Cúp Pha Lê Thể Thao Bóng Đá

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


CUP-VO-DICH-2

Cúp Vô Địch 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ban-tay-cach-dieu

Cúp Pha Lê Bàn Tay Cách Điệu Ôm Quả Cầu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-the-theo-golf

Cúp Pha Lê Thể Thao Golf 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-vo-so

Cúp Pha Lê Vỏ Sò

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-sao-luon

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Lượn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-kim-cuong

Cúp Pha Lê Đính Kim Cương

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-tennis

Cúp Pha Lê Thể Thao Tennis

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-vo-dich-1

Cúp Vô Địch 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ban-tay-nang-qua-cau

Cúp Pha Lê Hai Bàn Tay Nâng Quả Cầu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-tennis

Cúp Pha Lê Thể Thao Golf

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-1

Cúp Pha Lê 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-hinh-nguoi-cach-dieu

Cúp Pha Lê Hình Người Cách Điệu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Cúp Pha Lê Thể Thao Hình Ngọn Lửa

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 25cm
 • Khối lượng: 1,1 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Cup-Pha-Le-Ngoi-Sao-Tru-Giai-Thi-dau-vat-Tay-cac-giai

Cúp Pha Lê Ngôi Sao Trụ Giải Thi Đấu Vật Tay

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 26cm
 • Khối lượng: 1 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-ban-tay-om-qua-cau4

Cúp Pha Lê Bàn Tay Ôm Quả Cầu PV GAS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: 3 loại
 • Khối lượng: 1.7 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-kim-cuong-than-kep

Cúp Pha Lê Kim Cương Thân Kép Thủ Lĩnh Xuất Sắc

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 28cm
 • Khối lượng: 1.4 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Cúp Pha Lê Mặt Nguyệt TENNIS ALS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 22cm
 • Khối lượng: 0,6 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-pha-le-tennis

Cúp Pha Lê Tennis Giải Vô Địch ALS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 26cm
 • Khối lượng: 1.8kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-the-thao-tennis

Cúp Pha Lê Thể Thao Tennis CLB NEWTON

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 26cm
 • Khối lượng: 1,4kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng