CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Cúp đồng


cúp kim loại đồng mạ vàng số 8

Cúp kim loại đồng mạ vàng số 8

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 8
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: đồng mạ vàng
In ấn : Ốp tem kim loại
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


cúp kim loại đồng mạ vàng số 7

Cúp kim loại đồng mạ vàng số 7

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 7
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: đồng mạ vàng
In ấn : Ốp tem kim loại
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


cúp kim loại đồng mạ vàng số 6

Cúp kim loại đồng mạ vàng số 6

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 6
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: đồng mạ vàng
In ấn : Ốp tem kim loại
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


cúp kim loại đồng mạ vàng số 5

Cúp kim loại đồng mạ vàng số 5

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 5
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: đồng mạ vàng
In ấn : Ốp tem kim loại
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


cúp kim loại đồng mạ vàng số 4

Cúp kim loại đồng mạ vàng số 4

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 4
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: đồng mạ vàng
In ấn : Ốp tem kim loại
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


cúp kim loại đồng mạ vàng số 3

Cúp kim loại đồng mạ vàng số 3

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 3
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: đồng mạ vàng
In ấn : Ốp tem kim loại
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


cúp kim loại đồng mạ vàng số 2

Cúp kim loại đồng mạ vàng số 2

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 2
Kích thước:
Khối lượng:
Chất liệu: đồng mạ vàng

In ấn : Ốp tem kim loại
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


Cúp kim loại đồng mạ vàng số 1

Giá liên hệ :097 669 1616
Tên sản phẩm: CÚP KIM LOẠI ĐỒNG MẠ VÀNG SỐ 1
Khối lượng:
Chất liệu: kim loại mạ vàng

In ấn : dập chìm hoặc phủ nhũ logo
Thời gian đặt hàng: 10 – 15 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


CÚP ĐỒNG NGÔI SAO VÁT

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng ngôi sao vát
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU MANH

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng đồng thương hiệu mạnh
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU BÔNG LÚA

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thương hiệu bông lúa
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: Đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU HÌNH NGÔI SAO

Liên hệ:  097 669 1616

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thương hiệu hình ngôi sao
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG VTV

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng VTV
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HỆU VIỆT

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thương hiệu việt 
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THƯƠNG HIỆU VIỆT 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:Cúp đồng thương hiệu việt 01
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 05

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 05
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG HÌNH CHIẾC LÁ

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:Cúp đồng hình chiếc lá
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


BỘ SẢN PHẨM CÚP ĐỒNG VÔ ĐICH 04

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ sản phẩm cúp đồng vô địch 04
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 04

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 04
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


BỘ SẢN PHẨM CÚP ĐỒNG VÔ ĐICH 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ sản phẩm cúp đồng vô địch 02
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG HÌNH KHUÊ VĂN CÁC

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng hình Khuê Văn Các
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 03

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm:Cúp đồng thể thao 03
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 01
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO 02

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 02
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG BÔNG HOA

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng bông hoa
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng hoặc mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


CÚP ĐỒNG THỂ THAO VÔ ĐỊCH 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao vô địch 01
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


BỘ SẢN PHẨM CÚP ĐỒNG VÔ ĐỊCH 01

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp đồng thể thao 
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
 •  


Cúp Vàng Giải Golf

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 40cm
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng, chân đế đá, giả đá
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 35cm
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng, chân đế đá, giả đá
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


cup-vo-dich2

Cúp Vô Địch Game TV

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616
 • Kiểu cách sản phẩm: CÚP VÔ ĐỊCH GAME TV
 •  Kích thước: 25cm
 • Khối lượng: 0,7kg
 • Chất liệu: Đồng và mạ đồng
 • Thời gian đặt hàng:3-5 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm


cup-vo-dich

Cúp Vô Địch Công ty ALS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 35cm
 • Khối lượng: kg
 • Chất liệu: đồng, chân đế giả đá
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng