CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Bút quảng cáo bút ký


Bút Ký 43

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 43
 • Kích thước : dài 140 mm, đường kính 13 mm.
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


Bút Ký 42

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky14

Bút Ký 41

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 41
 • Kích thước : dài 140 mm, đường kính 13 mm.
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky-40

Bút Ký 40

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky-31

Bút Ký 31

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky-30

But Ký 30

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky39

Bút Chì Kim 1

 • Liên hệ: 097 669 1616   hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: Bút chì kim 1
 • Kích thước:  dài 140 mm, đường kính 13 mm.
 • Chất liệu: nhựa cứng
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky-29

Bút Ký 29

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút xoay mở ngòi
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky-28

Bút Ký 28

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút xoay nắp mở ngòi
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky32

Bút Ký 27

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 27
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 14.5 mm.
 • Chất liệu: Kim loại  phủ sơn bóng
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky31

Bút Ký 26

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 26
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 13.5 mm.
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng

 Còn hàng


but-ky-25

Bút Ký 25

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 25
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 14.5 mm
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but ky 24

Bút Ký 24

 • Giá Liên hệ:  097 669 1616 hoặc  0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 24
 • Kích thước: dài 145 mm, đườ ng kính 13.5 mm.
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky27

Bút ký khuyến mại 1

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ KHUYẾN MẠI 1
 • Chất liệu: nhựa cứng
 • Màu sắc: Thân bút màu đen, trắng
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 13.5 mm.
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 

 

 Còn hàng


but-ky26

Bút Ký 23

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 23
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 14.5 mm.
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky25

Bút Ký 22

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 22
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng,
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 13.5 mm.
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky-21

Bút Ký 21

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút xoay nắp mở ngòi
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky-20

Bút Ký 20

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút xoay nắp mở ngòi
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky-14

Bút Ký 14

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút xoay nắp mở ngòi
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky-13

Bút Ký 13

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút xoay nắp mở ngòi
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky13

Bút Ký 12

 • Giá Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 12
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 13.5 mm.
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky16

Bút Ký 11

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 11
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 13.5 mm.
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky-10

Bút Ký 10

 • Gía Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BÚT KÝ 10
 • Chất liệu: Kim loại phủ sơn bóng
 • Kích thước: dài 145 mm, đường kính 13.5 mm.
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


but-ky-9

Bút Ký 9

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky 8

Bút Ký 8

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky 6

Bút Ký 6

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky4

Bút Ký 4

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky3

Bút Ký 3

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


but-ky2

Bút Ký 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bút đóng mở rút nắp
 • Chất liệu: Kim loại
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng