CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Bộ quà tặng


bo-gifl-set-7

Bộ Quà Tặng 9

 • Liên hệ: 097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 9
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: giả da
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


bo-gifl-set-6

Bộ Quà Tặng 8

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 8
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: giả da
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm 

 Còn hàng


bo-qua-tang10

Bộ Quà Tặng 7

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 7
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: giả da
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


bo-qua-tang9

Bộ Quà Tặng 6

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 6
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: giả da
 • Thời gian đặt hàng:  5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


bo-qua-tang6

Bộ Quà Tặng 5

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 5
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: giả da
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


bo-qua-tang4

Bộ Quà Tặng 4

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ Ống cắm bút, Sổ, Đồng hồ
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Bằng Da
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bo-qua-tang3

Bộ Quà Tặng 3

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Bộ Ví, Carvisit, Dây lưng
 • Khối lượng: 
 • Chất liệu: Giả da
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bo-qua-tang3

Bộ Quà Tặng 2

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 2
 • Khối lượng:
 • Chất liệu: da
 • Thời gian đặt hàng: 5- 10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng


bo-qua-tang1

Bộ Quà Tặng 1

 • Liên hệ:  097 669 1616 hoặc 0432.24.26.10
 • Kiểu cách sản phẩm: BỘ QUÀ TẶNG 1
 • Khối lượng:
 • Chất liệu:da
 • Thời gian đặt hàng: 5-10 ngày kể  từ ngày duyệt market sản phẩm

 Còn hàng