CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG HÀ NỘI

Chất lượng thật hoàn hảo và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng

Biểu trưng pha lê


Quà tặng hội nghị

Hội nghị là một trong những cuộc họp có tổ chức nhằm bàn bạc công việc quan trọng của các công ty hay của đất nước, mà quà tặng hội nghị là Để góp phần cho các kỷ đại hội thành công và đáng nhớ cho các đại biểu là một phần không thể thiếu. […]

 Còn hàng


bieu-trung-pha-le-bang-son-canh-san

Biểu Trưng Pha Lê Băng Sơn Cạnh Sần

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-khuyen-tron

Biểu Trưng Pha Lê Khuyên Tròn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-hinh-nguoi

Biểu Trưng Pha Lê Hình Người

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-bat-giac

Biểu Trưng Pha Lê Bát Giác

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-sao-tru-beo

Biểu Trưng Pha Lê Sao Trụ Béo

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-tru-vat

Biểu Trưng Pha Lê Trụ Vát

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-thuyen-buom-don

Biểu Trưng Pha Lê Thuyền Buồm Đơn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Biểu Trưng Pha Lê Sao Mờ

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Biểu Trưng Pha Lê Vuông Nghiêng

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-ngoi-sao-2

Biểu Trưng Pha Lê Ngôi Sao 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-1

Biểu Trưng Pha Lê 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-tuong-dai-bang-1

Pha Lê Biểu Tượng Đại Bàng Tung Cánh 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Pha Lê biểu tượng Đại Bàng
 • Thời gian đặt hàng: 7 đến 10 ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-ngoi-sao-1

Biểu Trưng Pha Lê Ngôi Sao 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-re-quat

Biểu Trưng Pha Lê Rẻ Quạt

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-vot-bong-ban

Biểu Trưng Pha Lê Vợt Bóng Bàn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-tru-sao

Biểu Trưng Pha Lê Trụ Sao

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-4

Biểu Trưng Pha Lê Kim Cương 4

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-the-thao

Biểu Trưng Pha Lê Thể Thao

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-kim-cuong-3

Biểu Trưng Pha Lê Kim Cương 3

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Biểu Trưng Pha Lê Lá Trơn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-la-bo-de-tron

Biểu Trưng Pha Lê Lá Bồ Đề Trơn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-tam-giac

Biểu Trưng Pha Lê Tam Giác

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Biểu Trưng Pha Lê Lá Sần

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-nu-hoa

Biểu Trưng Pha Lê Nụ Hoa

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Mo-hinh-pha-le-thuyen-buom

Kỷ niệm chương Pha Lê Thuyền Buồm 3

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Mô Hình Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: 7 đến 10 ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-mat-nguyet

Biểu Trưng Pha Lê Mặt Nguyệt

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


mo-hinh-pha-le-thuyen-buom-2

Biểu Trưng Pha Lê Thuyền Buồm 2

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Mô Hình Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: 7 đến 10 ngày tùy vào số lượng


mo-hinh-pha-le-thuyen-buom-1

Mô Hình Pha Lê Thuyền Buồm 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Mô Hình Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: 7 đến 10 ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-hoa-mat-troi

Biểu Trưng Pha Lê Hoa Mặt Trời

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Bieu-trung-pha-le-qua-dia-cau

Biểu Trưng Pha Lê Qủa Địa Cầu

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-khuyet

Biểu Trưng Pha Lê Khuyết

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-not-nhac

Biểu Trưng Pha Lê Khóa Nhạc

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-sen-xanh

Biểu Trưng Pha Lê Sen Xanh

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-dong-ho-ban-tay-huu-nghi

Biểu Trưng Pha Lê Đồng Hồ, Bàn Tay Hữu Nghị 1

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Bieu-trung-sao-mo

Biểu Trưng Sao Mờ

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: Cúp Pha Lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Biểu Trưng Pha Lê Hình Thoi

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: 17cm
 • Khối lượng: 0,5 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Cúp Pha Lê Ngôi Sao CEN’S GOT TALENT

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 22cm
 • Khối lượng: 0.5 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


trai-tim-pha-le2

Quà tặng Trái Tim Pha Lê

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 17cm
 • Khối lượng: 0.8 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


Cúp Pha Lê Mặt Nguyệt TENNIS ALS

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 22cm
 • Khối lượng: 0,6 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bieu-trung-pha-le-la-lieu

Biểu Trưng Pha Lê Lá Liễu TELIN GROUP

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 22cm
 • Khối lượng: 0,8 kg
 • Chất liệu: Pha lê
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng


bien-chuc-danh-pha-le

Biển Chức Danh Pha Lê Chân Đế Đen HUYNDAI Để Bàn

Liên hệ:  097 669 1616 

 • Kiểu cách sản phẩm: cao 25x25x3 cm
 • Khối lượng: 1 kg
 • Chất liệu: Pha lê trong, chân đế pha lê đen
 • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng